ஈக்விட்டியும் பாண்ட் முதலீடும்

ஈக்விட்டியும் பாண்ட் முதலீடும். 
இவை இரண்டும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு மிக முக்கியம். ஈக்விட்டி வளர்ச்சிக்கும் பாண்ட் சேஃப்டிக்கும் முக்கியம்.

ஈக்விட்டி ஒரு காரில் இருக்கும் ஆக்சிலரேட்டர் என்றால் பாண்ட் ப்ரேக் போன்றது. ப்ரேக் வண்டியின் வேகத்தை மட்டுப் படுத்தினாலும், கார் தறிகெட்டு ஓடி ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் காக்கும்.

பல முதலீட்டாளர்கள் இரண்டிலும் சரியான நேரத்தில் முதலீடு செய்யாமல் விட்டு விடுகிறார்கள்

இளம் வயதினர் மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்கும் 30-40 % வளர்ச்சி கிடைக்கிறதே என்று சேமிப்பு அனைத்தையும் ஈக்விட்டியில் போடுகின்றனர். பங்குச் சந்தை மேலே மட்டுமே போகும் வரையில் இது நல்லாத்தான் இருக்கும், சந்தை வீழ்ச்சி அடையும் போது போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கும் பாண்ட்கள்தான் ஸ்டபிலிடி கொடுக்கும்

இதற்கு நேர் மாறாக ரிட்டையர் ஆக இருப்போரும் ரிட்டையர் ஆனவர்களும் முதலை சேமிப்பதாக எண்ணி ஈக்விட்டியை முழுதுமாக தவிர்க்கின்றனர். இதுவும் தவறும். ஓரளவுக்கு ஈக்விட்டி இல்லாத போர்ட்ஃபோலியோவின் வளர்ச்சி மிகக்கம்மியாக இருக்கும்.

இளம் வயதினரின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 20% மாவது பாண்ட்களும் முதியோரின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 20-30 அல்லது 40 % வரை ஈக்விட்டியிலும் வைப்பது ஒரு நல்ல அசெட் அலோகேசனாக இருக்கும்.

Please follow and like us: