வங்கிகளிலும் ஆல்கஹால் கம்பெனிகளிலும் முதலீடு செய்யாத மியூச்சுவல் ஃபண்ட்.

நெறய முஸ்லிம் நண்பர்கள் வங்கிகளிலும் ஆல்கஹால் கம்பெனிகளிலும் முதலீடு செய்யாத மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இருந்தாச் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க… தேடிப்பார்த்ததில் இது ஒண்ணுதான் என் கண்ணில் பட்டது.

இதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருப்பதைக் கண்டறிந்து டாடா நிறுவனம் ஷரியா சட்டப்படி செயல்படும் கம்பெனிகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த ஃபண்டின் பெயர் டாடா எதிகல் ஃபண்ட். கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 10% வளர்ச்சி கண்டிருக்கு. மாருதி சுசுகியில் 8% ஹிந்துஸ்தன் லீவரில் 6%க்கும் மேல் முதலீடு செய்துள்ளது… மத்த நிறுவனங்களில் 2-3% மட்டும் வெயிட்டேஜ்… ஃபண்டின் செயல்திறன் சுமார்தான் என்றாலும் வங்கிகள் எவற்றிலும் முதலீடு செய்யக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டை வைத்துக்கொண்டு இவ்வளவுதான் செய்ய இயலும்.

ஷரியா விதிகளையும் மீறக்கூடாது, மீயூச்சுவல் ஃபண்ட்களிலும் முதலீடு செய்யணும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு.

http://www.tatamutualfund.com/our-funds/equity/diversified/tata-ethical-fund?fbclid=IwAR1DQooWBAKnwJLVYE9IvhQNpkQpfENJr3USxReFp3WB4ousSIDaTFDxNVY

Disclaimer: I am not a professional financial advisor – certified or otherwise

The purpose of this post is purely informational and in no way to be constituted to be financial advice. Consider your current situation, financial needs and goals, consult a financial advisor before investing.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *